Bod č.31.:

OSI/4 - úhr. vstup. za určených podmínek za seniory městem Plzní prov. PK Slavia VŠ Plzeň o.s. na PB Lochotín na základě uzavřené smlouvy

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost PK Slávia VŠ Plzeň ze dne 29. 11. 213)
Příloha č.2 (platný ceník na plavecké bazény)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 488 ze dne 11. 10. 2007)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1419 ze dne 19. 12. 2013)
Příloha č.5 (usnesení ZMO Plzeň 1 č. 368 ze dne 10. 12. 2013)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 32 ze dne 16. 1. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX