Bod č.58.:

PROP/10 - Nakládání s pozemky p.č. 3171/4 v k.ú. Bolevec a p.č. 262/2 v k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP1)
Příloha č.4 (stanovisko MO P2-Slovany)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP 5.12.2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1403/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX