Bod č.28.:

OSI/1 - Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 - 2023

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 - 2023)
Příloha č.2 (Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008 )
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1582 ze dne 11. 12. 2008)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008 )
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 208 ze dne 8. 4. 2010)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 207 ze dne 7. 4. 2011)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 254 ze dne 26. 4. 2012)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 365 ze dne 20. 6. 2013)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1372 ze dne 19. 12. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX