Bod č.4.:

PRIM/3 - Změny zakládací listiny společnosti PLZEŇ 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Notářský zápis)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX