Bod č.16.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2014

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Vyhlášení Dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2014)
Příloha č.2 (2. Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (3. Usnesení Komise kultury RMP č. 35/13 ze dne 20. 11. 2013 + prezenční listina)
Příloha č.4 (4. DZ k žádostem přijatým OK MMP v rámci vyhlášeného Dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2014, které jsou předmětem tohoto usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX