Bod č.62.:

PROP/14 - Prodej nemovité věci na adrese Husova 39 z majetku města formou elektronické aukce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Příloha č.2 (usnesení RMP a ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX