Bod č.48.:

MAJ/7 - Smlouvy o smlouvách budoucích, „Křižovatka Borská – Na Pomezí“ a „Úprava ulice Na Pomezí“ k.ú. Plzeň, ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP3)
Příloha č.4 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM 5. 12. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX