Bod č.15.:

PROP+OSS/16 - Porušení rozpočtové kázně - TOTEM – regionální dobrovolnické centrum

(předkladatel:nám. Zrzavecký, radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1003 ze dne 26.9.2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 556 ze dne 7.11.2013)
Příloha č.3 (Žádost o prominutí vzniklých sankcí ze dne 8.7.2013)
Příloha č.4 (Dopis organizace TOTEM ze dne 6.12.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX