Bod č.27.:

KŘTÚ/1 - Soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické soutěže „Plzeň, Americká – Sirková“

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Soutěžní podmínky „Plzeň, Americká – Sirková“)
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX