Bod č.18.:

KŘTÚ/12 - Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nové investiční akce

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí KŘTÚ – SVS – komunikace)
Příloha č.2 (Stávající vnitřní členění budovy)
Příloha č.3 (Navrhované vnitřní členění budovy)
Příloha č.4 (Vizualizace budovy restaurace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX