Bod č.19.:

KŘTÚ/13 - Vypořádání technického zhodnocení předmětu nájmu k nájemní smlouvě č. 3011002633/51/02/3 se společností BLUE EARTH, s.r.o.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti BLUE EARTH, s.r.o. )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapa se zákresem)
Příloha č.8 (Kolaudační rozhodnutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX