Bod č.26.:

TN/1 - Nárok zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 557 ze dne 7. 11. 2013)
Příloha č.2 (Seznam změnových listů)
Příloha č.3 (Záznam o provedené řídící kontrole)
Příloha č.4 (Právní analýza MT Legal s. r. o.)
Příloha č.5 (Právní analýza MT Legal s. r. o.)
Příloha č.6 (Žádost OI MMP na MMR ČR)
Příloha č.7 (Bilance zemin)
Příloha č.8 (Dopis HOCHTIEF CZ a. s. ze dne 13. 1. 2014)
Příloha č.9 (Dopis HOCHTIEF CZ a. s. ze dne 7. 1. 2014)
Příloha č.10 (Situace skládky TÚSOSPOL s. r. o. k. ú. Křimice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX