Bod č.20.:

KŘTÚ/14 - Prominutí sml. pokuty za nedodržení termínu podání žádosti o vydání SP na stavbu komunikace z NS č. 2012/005117/NS (GLOBÁl spol. s r.o.)

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti GLOBÁl spol. s r.o.)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Územní plán)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX