Bod č.34.:

STAV/1 - Projednání návrhu pana Petra Březiny na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě kasárna Slovany v mimořádném režimu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o změnu ÚP v mimořádném režimu)
Příloha č.2 (Zápis z jednání KKR ze dne 5.9. 2011)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR ze dne 21.11. 2011)
Příloha č.4 (Studie Plzeň - Slovany, lokalita bývalých kasáren - textová část) (*)
Příloha č.5 (Grafická část - širší vztahy)
Příloha č.6 (Grafická část - základní principy řešení)
Příloha č.7 (Grafická část - vodovod, kanalizace)
Příloha č.8 (Grafická část - energetika, telekomunikace)
Příloha č.9 (Grafická část - Veřejně prospěšné stavby)
Příloha č.10 (Zápis z jednání KKR ze dne 2.4. 2012)
Příloha č.11 (Zápis z jednání KKR ze dne 18.11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX