Bod č.47.:

MAJ/6 - Budoucí smlouva na bezúplatný převod TDI v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ – SŽDC

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis z KNM ze dne 5. 12. 2013)
Příloha č.4 (vyjádření SŽDC)
Příloha č.5 (zákres předmětu budoucí smlouvy)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX