Bod č.13.:

FIN+KŘTÚ/1 - Podání žád.o dotaci MMR ČR z podpr.„Podpora regen. panel. sídlišť“r.2014 a schvál.projektu „Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika“

(předkladatel:nám. Zrzavecký, nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Projekt regen.Bory)
Příloha č.2 (Mapa projektu)
Příloha č.3 (Mapa projektu)
Příloha č.4 (Mapa projektu)
Příloha č.5 (Mapa projektu)
Příloha č.6 (Mapa projektu)
Příloha č.7 (Mapa projektu)
Příloha č.8 (Mapa projektu)
Příloha č.9 (Mapa projektu)
Příloha č.10 (Mapa projektu)
Příloha č.11 (Mapa projektu)
Příloha č.12 (Mapa projektu)
Příloha č.13 (Mapa projektu)
Předloženo na stůl (Nová důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX