Bod č.14.:

ST1/6 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (*)
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX