Bod č.12.:

NámZ/1 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda)
Příloha (Dopis investora ze dne 13. ledna 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX