Bod č.75a.:

STAV/2 - Zpráva ve věci procesu projednání nového ÚPMP a procesu pořizování mimořádné změny ÚPMP (kasárna Slovany)

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Žádost pana Březiny o mimořádnou změnu ˇUPMP ze dne 9.1. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX