Bod č.12a.:

NámZ/2 - Odstoupení z funkce členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nových členů

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Prohlášení a dopis o odstoupení z funkce Mgr. T. Drápely a Mgr. K. Syky)
Příloha č.2 (Výpisy usnesení z jednání představenstva a DR ze dne 17.12.2013)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 317 ze dne10.3.2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX