Bod č.33a.:

OI/4 - Navýšení smluvní ceny na realizaci stavby „MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ“

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle DZ)
Příloha č.2 (Změnový list-rozpočet)
Příloha č.3 (Zápis z KD č.4)
Příloha č.4 (Zápis ze SD z 27.1.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX