Bod č.103.:

VZVZ/2 - Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a tabulka ukončených akcí za II. pololetí 2013

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX