Bod č.102.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5. 2. 2014

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX