Bod č.5.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (MP, PČR, JSDH)

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX