Bod č.18.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 09. 01. 2014 do 12. 03. 2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX