Bod č.12.:

TAJ/2 - Informativní zpráva předložená na 19. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (termíny a plány práce výborů ZMO 3 na rok 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.2.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX