Bod č.3.:

ST/2 - Jmenování velitelů JSDH Plzeň

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.2.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX