Bod č.10.:

KV/1 - Informace o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 za období prosinec 2013 - únor 2014

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7
Příloha č.8
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.2.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX