Bod č.46.:

ŘÚSO/2 - Prohlášení hrobu s uloženými ostatky MUDr. Viléma Šela za čestný hrob města Plzně

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SHaK, p.o.)
Příloha č.2 (Foto hrobky)
Příloha č.3 (Výpis KK RMP)
Příloha č.4 (stanovisko OK MMP)
Příloha č.5 (stanovisko OPP MMP)
Příloha č.6 (stanovisko Archivu MP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX