Bod č.37.:

ŘÚSO/1 - Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu Plzeň-TURISMUS, p.o. a Odboru propagace a marketingu MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX