Bod č.101.:

OŽP/1 - Aktuální stav na území bývalé skládce Ledce

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX