Bod č.36.:

BYT/2 - Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Evou Horváthovou a Jiřím Kořínkem na dobu delší než 18 měsíců

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Evou Horváthovou a Jiřím Kořínkem na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 11.12.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 40 ze dne 16.01.2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX