Bod č.24.:

NámZ/1 - Obsazení 3 pozic dozorčí rady organizace TOTEM–regionální dobrovolnické centrum, IČ 69966303, se sídlem Kaznějovská 51, Plzeň.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření Valné hromady TOTEM – RDC ze dne 5. 12. 2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 556 ze dne 7. 11. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 16 ze dne 30. 1. 2014)
Příloha č.4 (Dopis radního Jiřího Kuthana – výzva k nominacím)
Příloha č.5 (Reakce na výzvu - nominace politických stran)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX