Bod č.35.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení – Lehký Jiří

(předkladatel:nám. Šimák )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 74/2014)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí poplatků z prodlení a souhlas žadatele)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX