Bod č.104.:

VZVZ/3 - Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 19.2.2014

(předkladatel:pí. Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX