Bod č.66.:

MAJ/1 - Výkup části pozemku p.č. 186/36 v k.ú. Litice u Plzně do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 6)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků )
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 14. 1. 2014 ) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace )
Příloha č.6 (mapy (modrá mapa, letecká mapa, územní plán a plán města, GP))
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 89/2014 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX