Bod č.49.:

PROP/1 - Městská soutěž na prodej volného bytu č. 9, Dlouhá 4, a bytů obsazených uživateli č. 4, Masarykova 89, a č. 1,Křimická 15.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - Dlouhá 4)
Příloha č.2 (Protokol o průběhu městské soutěže - Masarykova 89)
Příloha č.3 (Protokol o průběhu městské soutěže - Křimická 15)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 91/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX