Bod č.50.:

PROP/2 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1062/22 na adrese Revoluční č. or. 5 v Plzni.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled prodeje volných nebytových jednotek)
Příloha č.2 (Žádosti mž. Šidlákových )
Příloha č.3 (Žádosti SVJ Revoluční 5)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P4 č. 202 ze dne 9. 10. 2013)
Příloha č.5 (Akceptace ceny SVJ)
Příloha č.6 (Navrhované varianty ) (*)
Příloha č.7 (KNM RMP)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 92/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX