Bod č.94.:

ORG/3 - Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2014 - upravené

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Kalendář s termíny)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX