Bod č.67.:

MAJ/2 - Změna usnesení ZMP č. 578 ze dne 21. 11. 2013

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1095/2013)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 578/2013)
Příloha č.3 (vyjádření MVČR)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 132/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:133 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX