Bod č.75.:

MAJ/10 - BÚP p.č. 8230/5,p.č. 10385/7 a p.č. 10385/6 v k. ú. Plzeň z vlastnictví ČR–ÚZSVM,do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlasné prohlášení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 14/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX