Bod č.76.:

MAJ/11 - BÚP podílu státu na pozemcích v k.ú. Radobyčice a v k.ú. Valcha z vlast.ČR–ÚZSVM, do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka převodu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 133/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX