Bod č.74.:

MAJ/9 - BÚP parc. č. 817/7 a parc. 817/8 oba k. ú. Lhota u Dobřan z vlastnictví ČR–ÚZSVM,do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka převodu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 10-Lhota)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 134)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX