Bod č.73.:

MAJ/8 - Úplatný převod pozemku parc. č. 12215/16 k.ú. Plzeň z vlastnictví ČR–ÚZSVM, do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 135)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX