Bod č.77.:

MAJ/12 - Výkup p.č.3203/26 a p.č. 3203/27 oba k.ú. Bolevec z vlastnictví ČR-SŽDC, do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení SŽDC)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (zaměření areálu, GP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 136)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX