Bod č.64.:

EVID/2 - Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Českému svazu včelařů o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Českého svazu včelařů, o.s.)
Příloha č.2 (vyjádření SITmP)
Příloha č.3 (zápis KNM ze dne 4. 2. 2014)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 123 ze dne 27.2.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX