Bod č.71.:

MAJ/6 - Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích kupních se spol. Business Center Olympia s. r. o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spol. o prodloužení termínu na uzavření konečných kupních smluv)
Příloha č.2 (Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 599 ze dne 9. 12. 2010)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 25. 2. 2014)
Příloha č.5 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 129 ze dne 27. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:137 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX