Bod č.72.:

MAJ/7 - Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1 k.ú. Plzeň od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Záznam z jednání - p. Rosol)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 2)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP ze dne 8. 9. 2011)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 590 ze dne 21. 11. 2013)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP ze dne 4. 2. 2014)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.9 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX