Bod č.91.:

MAJ+PROP/16 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2013

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ) (*)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX