Bod č.23.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 2. 1. 2014 do 12. 2. 2014

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení ( Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 2. 1. 2014 do 12. 2. 2014 )
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 2. 1. 2014 do 12. 2. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX